Modul Pembelajaran Penyelidikan (MPP) adalah satu kaedah pembelajaran penyelidikan secara masteri. Pembelajaran berasaskan penguasaan modul dengan melalui satu sistem penilaian setiap tamat pembelajaran sesesuatu modul. Pelajar yang melepasi tahap penilaian akan ke modul seterusnya. Ini adalah bertujuan supaya pelajar benar-benar menguasai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan.

PENDAFTARAN :
(Klik pilihan di bawah)
1. Pendaftaran Pelajar IPGK
2. Pendaftaran Peserta Luar